Skip to content

WELCOME TO HAEMA FOOD

产品简介

调味品类

 • 辣椒酱味调料粉
 • 牡蛎浓缩粉末
 • 花蟹调料粉
 • 鳀鱼酱粉
 • 烧烤味调味粉
 • 炒料粉
 • 烤肉味调味粉
 • 牛肉调味粉
 • 虾米浓缩粉
 • 调料混合粉末
 • 鱿鱼调料粉
 • 酵母调味粉末
 • 甜辣酱调味粉